PARTNERI I POTPORA

PARTNERSTVO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USTANOVE KOJE PROMIČU PRAVA PACIJENATA U 2018 GODINI

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

 

DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK

 

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

 

DOM ZDRAVLJA SLUNJ

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU BIOKOVKA

 

OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

 

THALASSOTHERAPIA OPATIJA- SPEC. BOLNICA ZA REHABILITACIJU BOLESTI SRCA,PLUĆA U REUMATIZMA

 

MAGDALENA - KLINIKA ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI

 

NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPVAČA

 

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA UGLJAN

 

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VUKOVAR I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA PRODUŽENO LIJEČENJE DUGA RESA

 

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI

 

SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE SA NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETANJAMA GOLJAK

 

HRVATSKI LIJEČNIČKI ZBOR

 

KBC RIJEKA